Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie kompleksowego wspierania wybranych obszarów funkcjonowania szkoły  ukierunkowanych na podwyższenie jakości jej pracy.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu Kompetentny N@uczyciel - kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego od 1.02.2013r. do 31.07.2014 r.

Konferencja podsumowująca

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu KOMPETENTNY N@UCZYCIEL – kompleksowe wspieranie rozwoju szkoły, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2014 r. o godzinie 11.00 (rejestracja uczestników od godz. 10.30) w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.

 

KLUE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.